W pracy artystycznej jestem realistką.

Najlepiej czuję się w malarstwie olejnym na płótnie i rysunku kredkami pastelowymi.

 

Moje ulubione tematy to pejzaże, natura i portrety. 

Lubię malować i rysować na podstawie zdjęć fotograficznych

oraz kopiować obrazy znanych mistrzów.